T20

Scrolla ned för snabbguide

T20RX-02AKL/M:

Lär in sändare i mottagare:  

   - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

   - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp.

   - Klart! 

   - Denna programmering lär in knapp 1 till relä 1 och knapp 2 till relä 2.

Programmera togglande funktion: 

   - Detta går i T20RX-02AKL, inte i T20RX-03ASL.

   - Det går bara programmera togglande på ett (valfritt) relä 

   - Tryck och håll nere önskad knapp på din sändare. 

   - Tryck på knappen i mottagaren tills det börjar blinka.

   - Släpp bägge, klart!

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.


T20RX-03ASL/M

 Lär in sändare i mottagare:

 - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

 - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp. 

 - Klart!

 - Detta sätt lär in knapp 1 till relä 1, knapp 2 till relä 2 och knapp 3 till relä 3.

 - OBS: Om du lär in en T60TX-0xSTL i T20RX-03ASL så måste knappen i mottagaren tryckas in 2 ggr, annars lärs s.k 0-kod in i mottagaren.

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.


Allmän information:

T20RX-02AKL/M:

Sista bokstaven i artikelnumret anger vilken frekvens produkten jobbar på. L betyder 433MHz och M betyder 869 MHz.

Har två stycken relän. Klarar 15 sändare per relä. (Alltså 30 st totalt om man parallellkopplar.) 

Det går bara programmera togglande på ett (valfritt) relä. 

T20 och T60 är till större delen kompatibla system. Läs mer längst ner sidan.

T20TX-01NKL har kortare räckvidd än T60-T8 och T60TX-0xSTL. 

T60-T8 har kortare räckvidd än T60TX-0xSTL.

Endast ett relä kan dra åt gången i alla T20-mottagare, inte två eller fler.

T20RX-02AKL accepterar inte dipswitchade T60TX-0xSTL:er.

T20RX-03ASL/M:

Togglande/hållande funktion är inte möjligt i T20RX-03ASL.

Det går inte att lära in individuellt relä i T20RX-03ASL.

Max 60 stycken sändare kan läras in totalt.

T20TX-0xNKL 433 MHz:

Röd diod indikerar sändning med friskt batteri.

Lyser fast sken är batteriet dåligt.

Blinkar det, fel i mottagaren.

T20TX-0xNKM 869 MHz:

Grön diod indikerar sändning med friskt batteri. Fast sken indikerar dåligt batteri.

Blinkar det, fel i mottagaren.

T20-mottagares kompabilitet med T60-sändare:

T60TX-0xSTL:erna är kompatibla med T20-mottagare bakåt till ca 2008. 

T60-T8:orna är däremot kompatibla med T20-mottagarna oavsett årsmodell.