T20 snabbguide

Scrolla ned för snabbguide

T20RX-02AKL:

Lär in sändare i mottagare:  

   - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

   - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp.

   - Klart! 

   - Denna programmering lär in knapp 1 till relä 1 och knapp 2 till relä 2.

Programmera togglande funktion: 

   - Detta går i T20RX-02AKL, inte i T20RX-03ASL.

   - Tryck och håll nere önskad knapp på din sändare. 

   - Tryck på knappen i mottagaren tills det börjar blinka.

   - Släpp bägge, klart!

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.


T20RX-03ASL:

 - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

 - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp. 

 - Klart!

 - Detta sätt lär in knapp 1 till relä 1, knapp 2 till relä 2 och knapp 3 till relä 3.

 - OBS: Om du lär in en T60TX-0xSTL i T20RX-03ASL så måste knappen i mottagaren tryckas in 2 ggr, annars lärs s.k 0-kod in i mottagaren.

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.


Allmän information:

T20RX-02AKL:

Sista bokstaven i artikelnumret anger vilken frekvens produkten jobbar på. L betyder 433MHz och M betyder 869 MHz.

Har två stycken relän. Klarar 15 sändare per relä. (Alltså 30 st totalt om man parallellkopplar.) Det går bara att göra det ena relät togglande/hållande. 

T20 och T60 är till större delen kompatibla system. 

T20TX-01NKL har kortare räckvidd än T60-T8 och T60TX-0xSTL. 

T60-T8 har kortare räckvidd än T60TX-0xSTL.

Endast ett relä kan dra åt gången i alla T20-mottagare, inte två eller fler.

T20RX-02AKL accepterar inte dipswitchade T60TX-0xSTL:er.

T20RX-03ASL:

Togglande/hållande funktion är inte möjligt i T20RX-03ASL.

Det går inte att lära in individuellt relä i T20RX-03ASL.

Max 60 stycken sändare kan läras in totalt.

T20TX-0xNKL 433 MHz:

Grön diod indikerar sändning med friskt batteri.

Lyser fast sken är batteriet dåligt.

Blinkar det, fel i mottagaren.

T20TX-0xNKM 869 MHz:

Gul diod indikerar sändning med friskt batteri. Fast sken indikerar dåligt batteri.

Blinkar det, fel i mottagaren.