Scrolla ned för T20 snabbguide

T20RX-02AKL/M:

Lär in sändare i mottagare:  

   - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

   - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp.

   - Klart! 

   - Denna programmering lär in knapp 1 till relä 1 och knapp 2 till relä 2.

Programmera togglande funktion: 

   - Funktionen finns i T20RX-02AKL/M, inte i T20RX-03ASL.

   - Det går bara programmera togglande på ett (valfritt) relä 

   - Tryck och håll nere önskad knapp på din sändare. 

   - Tryck på knappen i mottagaren tills det börjar blinka.

   - Släpp bägge, klart!

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.


T20RX-03ASL/M

 Lär in sändare i mottagare:

 - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

 - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp. 

 - Klart!

 - Detta sätt lär in knapp 1 till relä 1, knapp 2 till relä 2 och knapp 3 till relä 3.

 - OBS: Om du lär in en T60TX-0xSTL i T20RX-03ASL så måste knappen i mottagaren tryckas in 2 ggr, annars lärs s.k 0-kod in i mottagaren.

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.Allmän information:

T20RX-02AKL/M:

Sista bokstaven i artikelnumret anger vilken frekvens produkten jobbar på. L representerar 433 MHz och M representerar 869 MHz.

Har två stycken relän. Klarar 15 sändare per relä. (Alltså 30 st totalt om man parallellkopplar.) 

Det går bara programmera togglande funktion på ett (valfritt) relä. 

T20 och T60 är till större delen kompatibla system. Läs mer längst ner sidan.

T20TX-01NKL har kortare räckvidd än T60-T8 och T60TX-0xSTL. 

T60-T8 har kortare räckvidd än T60TX-0xSTL.

Endast ett relä kan dra åt gången i alla T20-mottagare, inte två eller fler.

T20RX-02AKL accepterar varken dipswitchade T60TX-0xSTL:er eller T60-T8:or.

För att kontrollera om du har platser kvar i din mottagare så tryck ned inlärningsknappen och se; blinkar dioden så är alla 15 platser upptagna, lyser fast sken finns lediga platser kvar.

T20RX-03ASL/M:

Togglande/hållande funktion är inte möjligt i T20RX-03ASL.

Det går inte att lära in individuellt relä i T20RX-03ASL.

Max 60 stycken sändare kan läras in totalt.

T20RX-03ASL accepterar både dipswitchade T60TX-0xSTL:er och T60-T8:or. 

T20TX-0xNKL 433 MHz:

Röd blinkande diod indikerar sändning med friskt batteri.

Lyser fast sken är batteriet dåligt.

Blinkar det, fel i mottagaren.

T20TX-0xNKM 869 MHz:

Grön blinkande diod indikerar sändning med friskt batteri. Fast sken indikerar dåligt batteri.

Blinkar det, fel i mottagaren.

T20-mottagares kompabilitet med T60-sändare:

T60TX-0xSTL:erna är kompatibla med T20-mottagare från ca 2008 och framåt 

T60-T8:orna är däremot kompatibla med T20-mottagarna oavsett årsmodell.