Scrolla ned för T20 snabbguide

T20RX-02AKL/M:

Lär in sändare i mottagare:  

   - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

   - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp.

   - Klart! 

   - Denna programmering har nu lärt in knapp 1 till relä 1 och knapp 2 till relä 2.

Programmera togglande funktion: 

   - Funktionen är möjlig i T20RX-02AKL/M. Inte i T20RX-03ASL/M.

   - Det går bara programmera togglande på ett (valfritt) relä 

   - Tryck och håll nere önskad knapp på din sändare. 

   - Tryck på knappen i mottagaren tills det börjar blinka.

   - Släpp bägge. Klart!

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.


T20RX-03ASL/M

 Lär in sändare i mottagare:

 - Tryck in knappen i mottagaren i 0,3 - 2 sekunder.

 - Tryck nu på knapp 1 på sändaren och håll någon sekund. Släpp. 

 - Klart!

 - Detta sätt lär in knapp 1 till relä 1, knapp 2 till relä 2 och knapp 3 till relä 3.

 - OBS: Om du lär in en T60TX-0xSTL i T20RX-03ASL så måste knappen i mottagaren tryckas in 2 ggr, annars lärs s.k 0-kod in i mottagaren.

Radera sändare ur mottagare:

   - Tryck och håll inne knappen i mottagaren i minst åtta sekunder. Klart!

   - Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.Allmän information:

T20RX-02AKL/M:

Sista bokstaven i artikelnumret anger vilken frekvens produkten jobbar på. L representerar 433 MHz och M representerar 869 MHz.

Har två st relän. Klarar 15 sändare per relä. Alltså 30 st totalt om man parallellkopplar. Följ punkterna B och C i matrisen ovan. 

Det går bara programmera togglande funktion på ett (valfritt) relä. 

T20 och T60 är till större delen kompatibla system. Läs mer längst ner sidan.

T20TX-0xNKx har kortare räckvidd än T60-T8 och T60TX-0xSTx. 

T60-T8 har kortare räckvidd än T60TX-0xSTx.

Endast ett relä kan dra åt gången i samtliga T20-mottagare, inte två eller fler.

T20RX-02AKx accepterar varken dipswitchade T60TX-0xSTL:er eller T60-T8:or.

För att kontrollera om du har platser kvar i din mottagare så tryck ned inlärningsknappen och se; blinkar dioden så är alla 15 platser upptagna, lyser fast sken finns lediga platser kvar.

T20RX-03ASL/M:

Togglande/hållande funktion är inte möjligt i T20RX-03ASL.

Det går inte att lära in individuellt relä i T20RX-03ASL.

Max 60 stycken sändare kan läras in totalt.

T20RX-03ASx accepterar både dipswitchade T60TX-0xSTx:er och T60-T8:or. 

T20TX-0xNKL 433 MHz:

Röd blinkande diod indikerar sändning med friskt batteri.

Lyser fast sken är batteriet dåligt.

Blinkar det, fel i mottagaren.

T20TX-0xNKM 869 MHz:

Gul blinkande diod indikerar sändning med friskt batteri. 

Fast sken indikerar dåligt batteri.

Blinkar det, fel i mottagaren.

ASSA Crawfords T20TX i 869 MHz; röd blinkande diod indikerar sändning.

T20-mottagares kompabilitet med T60-sändare:

T60TX-0xSTx:erna är kompatibla med T20-mottagare från ca 2008 och framåt. 

T60-T8:orna är däremot kompatibla med T20-mottagarna oavsett årsmodell.