Scrolla ner för T70 snabbguide

Radera sändare ur mottagare:

 - Lyser rött fast sken i mottagaren så finns en sändare inlärd.

 - Endast en sändare åt gången kan vara inlärd i T70.

 - För att tömma mottagaren på sändare, tryck knapp code i 4 sek tills röd lampa slocknar.


Lära in sändare i mottagare:

 - Töm först mottagaren, se ovan.

 - Starta nya sändaren, tryck och håll knapp IN på sändaren under hela processen.

 - Tryck på knappen code 1 gång, vänta tills röda dioder blinkar 3 ggr. Släpp nu knapp IN.

 - Klart!


Allmän info:

Gul lysdiod power ska lysa fast sken, blinkar den är mottagaren sönder.

Ett vanligt förekommande problem när man har radiostyrning på traktorer och skogsmaskiner är att de kan tappa sin jordade anslutning då de har flera kopplingar. Kontrollera jordanslutning om radiostyrningen upphört.

T70 finns ej längre att köpa.

För radiostyrning till vinsch hänvisar vi till Panter Vinschsystem nedan.