Scrolla ned för Panter snabbguide


Lära in sändaren i mottagaren:

- Öppna mottagaren.

- Tryck på översta knappen > 1 sek. Röd diod under knapparna tänds.

- Tryck på undre knappen > 1 sek. Alla relädioder tänds.

- Tryck och håll de två första knapparna på sändaren. (vissa sändare bara första knappen)

- Relädioderna blinkar. Klart!

Radera sändaren ur en mottagare:

- Öppna mottagaren.

- Tryck på översta knappen > 1 sek. Röd diod under knapparna tänds.

- Tryck på undre knappen > 6 sekunder.

- Alla relädioder tänds och slocknar när det är klart.

Ställa in/ta bort togglande (hållande) relä:

- Stäng först av sändaren.

- Tryck på översta knappen i mottagaren två gånger. Gul diod tänds.

- Tryck på den undre knappen för att bestämma vilket/vilka relän som ska vara togglande.

- Tryck på den övre knappen för att bekräfta. Gul diod lyser.

- Fortsätt till nästa relä med undre knappen.

- Om inget mer relä skall programmeras, tryck på undre knappen tills du passerat alla relän.


Lära in ny sändare till vinschsystemen PNT-R815-T1365 & PNT-R171-T1365: 

 - Denna sändare har fyra knappar. Pil upp, ON, OFF, och pil ner.

 - Mottagaren i detta system kan endast ha en sändare inlärd.

 - Först måste du radera den föregående sändaren ur mottagaren.

Radera föregående sändare:

-  Öppna mottagaren.

- Tryck > 1 sek på den övre knappen. Funktionsdiod lyser rött.

- Tryck > 6 sek på den undre knappen. Alla utgångar tänds upp och slocknar när det är klart.

För att lära in den nya sändaren:

 - Öppna mottagaren.

 - Starta sändaren med ON-knappen.

 - Tryck > 1 sek på den övre knappen i mottagaren. Funktionsdiod lyser rött.

 - Tryck > 1 sek på den undre knappen i mottagaren. Alla utgångar tänds och lyser rött.

 - Tryck på knapp 1 och 3 på sändaren och håll inne. (pil upp + pil ner). Alla relän lyser rött.

 - Dioderna vid utgångarna blinkar 3 gånger. Släpp nu knapp 1 och 3 på sändaren.

 - Dioderna vid utgångarna blinkar till en gång. Klart!


Lära in en PN-T19-2 i mottagaren:

- Säkerställ först att stoppknappen uppe till höger är intryckt.

- Vrid och dra ut stoppknappen. Den översta lysdioden lyser (grönt när batterikapaciteten är hög, rött när batterikapaciteten är låg), lysdioderna 3 och 4 blinkar (rött).

- Tryck in knapp 7 och 8 samtidigt i minst 1 sekund. Lysdioderna 3 och 4 lyser nu rött.

- Släpp upp knapp 7 och 8. Lysdiod 3 och 4 slocknar. Den översta lysdioden blinkar grön.

- Tryck in mottagarens Function-knapp. Funktionslysdioden lyser rött.

- Tryck in mottagarens Select-knapp. Alla relälysdioder lyser rött.

- Tryck och håll intryckt knapp 1 och 2. Alla relälysdioder lyser rött. Alla relälysdioder blinkar 2 gånger rött.

- Släpp upp knapp 1 och 2. Alla relälysdioder blinkar 1 gång (rött).

- Klart! Sändaren är nu registrerad.


Lära in en PN-T17-8 i mottagaren:

- Säkerställ först att stoppknappen i botten är intryckt.

- Vrid och dra ut stoppknappen.

- Tryck in knapp 7 och 8 samtidigt i minst 1 sekund.

- Släpp upp knapp 7 och 8. Den översta lysdioden blinkar grön.

- Tryck in mottagarens Function-knapp. Funktionslysdioden lyser rött.

- Tryck in mottagarens Select-knapp. Alla relälysdioder lyser rött.

- Tryck och håll intryckt knapp 1 och 2. Alla relälysdioder lyser rött. Alla relälysdioder blinkar 2 gånger rött.

- Släpp upp knapp 1 och 2. Alla relälysdioder blinkar 1 gång (rött).

- Klart! Sändaren är nu registrerad.


Lära in en PN-T17-12 i mottagaren:

- Säkerställ först att stoppknappen i botten är intryckt.

- Vrid och dra ut stoppknappen.

- Tryck in knapp 11 och 12 samtidigt i minst 1 sekund.

- Släpp upp knapp 11 och 12. Den översta lysdioden blinkar grön.

- Tryck in mottagarens Function-knapp. Funktionslysdioden lyser rött.

- Tryck in mottagarens Select-knapp. Alla relälysdioder lyser rött.

- Tryck och håll intryckt knapp 1 och 2. Alla relälysdioder lyser rött. Alla relälysdioder blinkar 2 gånger rött.

- Släpp upp knapp 1 och 2. Alla relälysdioder blinkar 1 gång (rött).

- Klart! Sändaren är nu registrerad.

OBS!

Detta är generell information; andra funktioner eller avsaknad av möjligheter kan förekomma då detta är ett programmerbart system.