Scrolla ner för Tiger snabbguide

Para ihop sändare och mottagare:

 - Öppna först locket på mottagaren.

 - Dra ut stoppknappen på sändaren.

 - Tryck på höger startknapp och håll inne.

 - Tryck in nödstoppet och släpp därefter höger startknapp.

 - Tryck på knapp 1.

 - Tryck på vänster startknapp.

_______________________________

     I mottagaren!

 - Tryck på knappen längst upp till höger 1 ggr.

 - Tryck på undre knappen 1 ggr.

 - När mottagaren hittat en sändare blinkar alla relädioder.

 - Tryck på den undre knappen 1 ggr.

 - Allt klart!

 - Starta systemet genom att dra ut stoppknappen.

 - Om diod vid knapp 1 blinkar, tryck in knapp 1.

 - Tryck på startknapparna.

 - Första uppstart med ny sändare kan ta lite längre tid.


Ställ in togglande/hållande relä:

 - I mottagaren: 

 - Tryck på övre knappen (SW 2) 5 gånger. (röd diod under antennkontakt blinkar)

 - Tryck på den undre knappen till det relä du vill ha togglande/hållande.

 - Tryck på övre knappen för att aktivera/avaktivera toggling.

 - Tryck den undre knappen till nästa relä, tryck tills alla relän passerat. Då låses programmeringen.


Radera inlärd mottagare ur en TG-T9-1 sändare:

OBS: gäller i standardutförande. Avvikelser kan förekomma i vissa inlagda mjukvaror.

  • Tryck in nödstoppet.
  • Tryck och håll nere knapp 1 och 2.
  • Släpp ut nödstoppet.
  • När det piper, släpp knapp 1 och 2.
  • Tryck raskt på 1, 2, 3, 4 i nämnd ordning.
  • Klart! Sändaren har nu ingen inlärd mottagare i sig.

OBS!

Detta är generell information; andra funktioner eller avsaknad av möjligheter kan förekomma då detta är ett programmerbart system.