Scrolla ner för T60 snabbguide

T60RX-05ASL, T60RX-08ASL, T60RX-04BSL, T60RX-04ASM

 Allmän information: 

T60-mottagarna kan lagra 10 stycken sändare med individuell kod, utom T60RX-03AGL som kan lagra upp till 500 stycken. Sista bokstaven i artikelnumret anger vilken frekvens produkten arbetar på. L representerar 433 MHz och M representerar 869 MHz. 


 Fabriksåterställa mottagaren: 

  Gäller T60RX-05/08/ASL, T60RX04ASM. Inte T60RX-03AGL

  - Öppna mottagaren, det finns två st tryckknappar. De sitter antingen vertikalt till höger eller horisontellt ovanför reläna, beroende på modell.

  - Tryck och håll på knapp F (function) och knapp S (select) samtidigt i minst 10 sek.

  - När LED över reläna slocknar är det klart. Nu finns inga sändare inlärda i mottagaren.


Lära in sändare i mottagare: (för T60TX-15DML och T60TX-HWS: se längst ner på sidan)

  - Öppna mottagaren

  - Tryck på knapp F (function) i cirka en sekund.

  - Tryck på knapp S (select) tre gånger.

  - Tryck på knapp 1 på sändaren, håll inne tills röd diod höger om reläna blinkar tre gånger. Släpp!

  - Den röda dioden till höger dubbelblinkar nu. Provsänd och kolla att reläna drar samt att röd diod över respektive relä lyser. En grön diod lyser också som indikerar att den tar emot radiosignal.

  - Knapp 1 på sändaren drar nu relä 1 i mottagaren, knapp 2 drar relä 2 och så vidare. 


Lära in sändare med egen dip-switchkod: 

  - Sändarens kodomkopplare måste vara skild från 0

  - Tryck på knapp F (function) i cirka en sekund.

  - Tryck på knapp S (select) 2 ggr.

  - Tryck på knapp 1 på sändaren, håll inne tills röd diod höger om reläna blinkar 3 ggr. Släpp nu sändarknappen!

  - Den röda dioden till höger dubbelblinkar nu. Provsänd och kolla att reläna drar (röd diod) över respektive relä lyser. En grön diod lyser också som indikerar att den tar emot radiosignal.


Programmera ett eller flera individuella reläer:

  - Tryck på knapp F i cirka en sekund.

  - Tryck på knapp S en gång.

  - Tryck på knapp F, bestäm vilket relä som ska programmeras genom att stega fram till önskat relä med F-knappen.

  - Tryck på knapp S för att kunna programmera. (tryck två ggr på knapp S för fast individuell)

  - Tryck på den knapp på handsändaren du önskar till detta relä.

  - Upprepa proceduren för samtliga relä- och knappkonfigurationer du vill ha. Du kan ha flera knappar till samma relä, och flera relän till samma knapp.


Programmera togglande/hållande funktion på ett eller flera relän:

  - Tryck på knapp F distinkt 2 ggr. Gul diod skall lysa.

  - Tryck på knapp S en gång för att starta programmeringen. Relä 1 tänds. Vill du ha hållande funktion på detta relä så tryck knapp S en gång. Gul diod tänds.

  - Tryck på F för att gå vidare till nästa relä och upprepa föregående punkt. 

  - Önskas inte hållande funktion på detta relä, gå vidare genom att stega med F igenom alla relän för att avsluta.


Förregling (parkoppling) mellan relän:

  - Alltid i par, 1 och 2, 3 och 4, 5 och 6, 7 och 8.

  - Tryck på knapp F distinkt 3 ggr. Grön diod skall lysa.

  - Tryck på knapp S en gång. De två första reläna tänds.

  - Tryck på knapp S för att låsa funktionen, annars tryck F för att fortsätta till nästa par. Stega dig ur för att avsluta.


Lära in T60TX-HWS-sändare i mottagare: 

- Öppna mottagaren

- Starta sändaren: tryck på ON/OFF-knappen. En diod tänds upp.

I mottagaren:

- Tryck på knapp F (function) i cirka en sekund.

- Tryck på knapp S (select) tre gånger.

På sändaren:

- Tryck på knapp IN på sändaren, håll inne tills röd diod höger om reläna blinkar tre gånger. Släpp!

- Den röda dioden till höger dubbelblinkar nu. Provsänd och kolla att reläna drar samt att röd diod över respektive relä lyser. En grön diod lyser också som indikerar att den tar emot radiosignal.

- En T60-HWS mottagare accepterar 3 stycken sändare.


Lära in en T60TX-15DML i en T60-mottagare:

  - Öppna först mottagaren.

På sändaren: 

  - Tryck på siffran som motsvarar den mottagare du vill lära in sändaren i. (t.ex nummer 8, för port nr 8)

I mottagaren:  

  - Tryck på knapp F (function) cirka en sekund.

  - Tryck på knapp S (select) tre gånger.

På sändaren:

  - Tryck på knappen med pil upp och håll inne några sek. Släpp, klart!

  - Den röda dioden till höger dubbelblinkar nu. En grön diod lyser också som indikerar att den tar emot radiosignal.

  - Sändarens knapp nr 8 aktiverar nu denna mottagare.